Final

PlaceAthleteCountryTime
1.Oatrick SangKenya8:33.69
2.Joshua KipkemboiKenya8:45.94
3.Astere HavugiyaremyeBurundi8:57.19
Sportsdatabase 0