Final

PlaceAthleteCountry
1.Said el-NahasEgypt
2.SaidKenia