Turkey - Soviet Union 1:4

Istanbul, Turkey

12. - 14. June 1987

Clay

 

Turkey - Soviet Union 1:4

 

Necvet Demir (Turkey) - Oleksandr Dolgopolov (Soviet Union) 6:1, 4:6, 4:6, 6:4, 6:3

Kaya Saydas (Turkey) - Andrei Chesnokov (Soviet Union) 1:6, 0:6, 0:6

Necvet Demir/Alaaddin Karagöz (Turkey) - Sergey Leonyuk/Alexander Zverev (Soviet Union) 2:6, 2:6, 4:6

Kaya Saydas (Turkey) - Oleksandr Dolgopolov (Soviet Union) 1:6, 2:6, 1:6

Necvet Demir (Turkey) - Andrei Chesnokov (Soviet Union) 2:6, 2:6

39 Views