Thailand - Japan 1:4

Bangkok, Thailand

8. - 10. April 1988

Hard

 

Thailand - Japan 1:4

 

Panomkorn Pladchumil (Thailand) - Shuzo Matsuoka (Japan) 1:6, 2:6, 2:6

Wonaphol Thongkhamchu (Thailand) - Toshihisa Tsuchihasi (Japan) 6:1, 1:6, 4:6, 7:5, 1:6

Vittaya Samrej/Woraphol Thongkhamchu (Thailand) - Kenichi Kiyomiya/Shigeru Ota (Japan) 6:3, 1:6, 6:1, 6:4

Panomkon Pladchumil (Thailand) - Toshihisa Tsuchihashi (Japan) 6:4, 5:7, 4:6, 1:6

Woraphol Thongkhamchu (Thailand) - Shuzo Matsuoka (Japan) 5:7, 0:6

35 Views