Thailand - Bahrain 5:0

National Tennis Centre, Bangkok, Thailand

7. - 9. April 1989

Hard

 

Thailand - Bahrain 5:0

 

Woraphol Thongkhamchu (Thailand) - Esam Abdulaal (Bahrain) 6:3, 6:1, 6:0

Tanakorn Srichaphan (Thailand) - Abdul-Rahman Shehab (Bahrain) 6:1, 6:1, 6:0

Panomkorn Pladchurnil/Vittaya Samrej (Thailand) - Esam Abdulaal/Abdul-Rahman Shehab (Bahrain) 6:1, 6:3, 6:2

Woraphol Thongkhamchu (Thailand) - Abdul-Rahman Shehab (Bahrain) 6:0, 6:3

Tanakorn Srichaphan (Thailand) - Esam Abdulaal (Bahrain) 6:2, 6:1

32 Views