PlaceAthleteCountryZeitDiff. TimeRekorde
1.Sigfrid Ekbom (M30)Finnland2:06:00  
2.V. Jörgensen (Senior)Finnland2:10:30+4.300 
3.L. KRogius (Senior)Finnland2:11:00+5.000 
4.V. Andsten (Senior)Finnland2:12:00+6.000 
5.K.O. Ryman (Senior)Finnland2:18:00+12.000 
Sportsdatabase 0