PlaceDriverCopilotCountryMarkeTime/Retired
1.Ricardo Risatti ArgentinienFord V8 
Sportsdatabase 0